English info
-

Kalendář akcí

Náš facebook
Náš RSS kanál
Ptejte se knihovny

Zemřel Vladimír Blucha


V pátek 20. listopadu 2020 zemřel ve věku 89 let pan Vladimír Blucha – významná osobnost našeho města, uznávaný regionální historik, geograf, kronikář, vlastivědný pracovník, pedagog, přítel krnovské knihovny a její nejvěrnější čtenář.

Podstatnou část svého života zasvětil historii, především potom té regionální a právě díky jeho publikační činnosti máme možnost nahlížet na jednotlivá historická období Krnova. Vydal několik knih, články přispíval do novin a časopisů a do krnovské kroniky vytvořil nespočet záznamů. Vždy usiloval o to, aby každý znal historii svého města a vždy ji měl na dosah ruky.

Nám, jako knihovníkům a občanům města, nezbývá říci nic jiného, než jen DĚKUJEME za Vaši práci a za vše, co jste pro Krnov udělal.

Ohlédnutí za životem Vladimíra Bluchy si můžete přečíst na stránkách města https://bit.ly/3lXQg86

Doslovy o Vladimíru Bluchovi psala v novoročních tiscích knihovny Eva Garguláková:

Obdivuhodně činorodý bývalý učitel a dlouholetý krnovský kronikář. Narodil se 6. června 1931 v Mokrých Lazcích na Opavsku. Po válce, která zničila jeho domov, se přestěhoval s rodiči do Krnova. Zde vystudoval gymnázium a pak získal učitelskou aprobaci matematika – zeměpis. Na krnovských školách učil do října 1998.

Mnoho let se věnoval vlastivědné práci, psal a publikoval články z historie Krnova a okolí a také svými přednáškami šířil znalosti o minulosti regionu. Přispíval tak k hlubšímu poznání našeho domova.

Vladimír Blucha byl autorem několika knih. Historie města Krnova (1969) patří dodnes k základním a nejvíce vyhledávaným knihám o Krnově. Pro mládež i dospělé čtenáře zpracoval příběhy z historie regionu Klíč k domovu (1995). Nákladem Matice slezské vydaná novela Vysoké nebe (1998) má podtitul Historická freska o životě na Krnovsku v 16. století. Čtvrtá kniha, jejíž děj se odehrává v Krnově v době pruské okupace v 18. Stoleté, nese název Velký požár (2002). Společně s Naděždou Paprskarzovou připravil sborník vzpomínek pod názvem Prožil jsem krásný život (2005). S podporou města Krnova vyšla výpravná publikace Město mezi dvěma řekami (2007). Textově se také podílel na publikaci Krnov – město královského hudebního nástroje (2007). V roce 2011 vyšla kniha Řeka mého rodu a rod mé řeky věnovaná osudům obyčejného slezského rodu. Historická próza Králův syn (2012) vypráví o životě vévody Mikuláše, který ve středověku podporoval město Krnov. Druhého vydání se roku 2013 dočkal Klíč k domovu. Poslední knihou byl příběh Bronzových rolniček odehrávající se v první polovině 13. Století, kdy se tržní osada Kyrnow měnila ve středověké město.

 

 

O knihovně

Naše oddělení

Jste tady poprvé?

Fotogalerie

TOPlist