English info
-

Kalendář akcí

Náš facebook
Náš RSS kanál
Ptejte se knihovny

Nabídka internetu


Vážení čtenáři, naše knihovna Vám již řadu let nabízí také možnost připojení k internetu. K dispozici je vám celkem 11 počítačů na jednotlivých odděleních v hlavní budově a také jeden počítač na pobočce Jiráskova ul.

Připojení je optickým kabelem rychlostí 40 Mb/sec.

PROVOZNÍ ŘÁD PRO VYUŽÍVÁNÍ INTERNETU V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ

 1. Každý uživatel je povinen seznámit se s knihovním a provozním řádem internetu MKK a řídit se jeho ustanoveními, respektovat pokyny knihovníků, podrobit se stanoveným organizačním, technickým a kontrolním opatřením, která jsou potřebná pro ochranu majetku knihovny a zabezpečování řádného chodu služeb.
 2. Internet v knihovně je zpřístupněn jako zdroj informací sloužících výhradně k osobní potřebě uživatelů a především jejich studijním účelům.
 3. Zaregistrovaným čtenářům je umožněn přístup zdarma denně po dobu 30 minut.
 4. Uživatel musí ovládat základy práce na počítači s operačním systémem Windows a základní principy práce s počítačovou sítí internet.
 5. Uživatel musí respektovat soukromí ostatních čtenářů a zachovávat základní etické normy.
 6. Elektronickou poštu je možno používat prostřednictvím veřejně přístupných poštovních služeb.
 7. Každý uživatel je povinen hlásit zahájení i ukončení práce s internetem knihovníkovi.
 8. Před zahájením tisku je třeba upozornit obsluhu. Knihovna neodpovídá za obsah informací, za rychlost spojení a nenese odpovědnost za obsah souborů stažených z internetu.
 9. Uživatelé jsou povinni využívat informační prameny na internetu v souladu s právními a morálními normami. Je zakázáno jakkoliv využívat internetové stránky s pornografickým, národnostně a nábožensky urážlivým obsahem, stránky a počítačové aplikace propagující rasismus, násilí nebo podněcující k užívání drog.
 10. Je zakázáno nahrávat na pevný disk jakékoliv soubory, instalovat aplikace stažené z internetu, měnit nastavení konfigurace Windows či jiného programového vybavení.
 11. Uživatel musí respektovat všechna autorská práva a všechna práva výrobce stanovená platnými právními předpisy.
 12. V případě porušení provozního řádu bude uživateli přístup k internetu ukončen. V případě škod, které vzniknou knihovně nedodržením provozního řádu pro využívání internetu, tyto budou uhrazeny uživatelem.
 13. Služba bezdrátového připojení k internetu je všem uživatelům knihovny k dispozici zdarma.
 14. Používání služby WI-FI je možné ve studovně ve 3.n.p. hlavní budovy knihovny prostřednictvím notebooků uživatelů.
 15. Knihovna neodpovídá za případný výpadek služby WI-FI ani za škody, jež by mohly v důsledku toho uživatelům vzniknout.

  Tato příloha knihovního řádu platí od 12.6.2014.

 

O knihovně

Naše oddělení

Jste tady poprvé?

Fotogalerie

TOPlist